Con Amore1

 Goed GeSTEMd 12 juni 2022

 

Con Amore In oktober 1968 richt Jef Cleymans het gemengd koor 'Con Amore' op. Meteen de start van wat later zou uitgroeien tot de C-koren. Con Amore start met een vijftigtal leden en al snel evolueert dit kerkkoor naar een vocaal ensemble van het betere niveau.
In het najaar van 1969 wordt een concert ingericht in de St.-Lambertuskerk te Ekeren. Het is tevens de aanvang van een oneindige reeks concerten en optredens zowel voor eigen publiek als verder in binnen- en buitenland. Zo concerteert Con Amore succesvol in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Italië, enz.

Ontelbaar zijn tevens de deelnamen aan koortreffens en –wedstrijden die bekroond worden in december 1986 te Lommel met 'De Gouden Ster'. Verder een bevestiging in de reeks Uitmuntendheid van het provinciaal zangtornooi van de provincie Antwerpen in 1987.
Ondertussen ontvangt Con Amore diverse koren uit zowat gans Europa en zelfs daarbuiten, met als voornaamste de 'Wiener Sängerknaben', het 'Hannover Mädchenchor', 'The Atlantic Boys Choir' (USA), het 'Universiteitskoor van Stellenbosch' (Zuid-Afrika), enz. Verder koren uit Bulgarije, Polen, Engeland, Duitsland, Tsjechoslowakije, Zaïre, Nederland, Finland en Estland.
Drie LP’s staan ook op hun naam, nl.: ‘Vlaanderen Nationaal’, ‘Exultate’ en ‘Dat Vlaamse land van mij’.

Intussen wisselen ook de dirigenten bij Con Amore. In 1980, door zijn vertrek naar een naburige parochie, dient Jef Cleymans de leiding van het koor over te laten aan koorlid Herman Creten. Na drie jaar neemt Luc Anthonis het dirigeerstokje over, en wordt opgevolgd door Kris de Jean tot in 1992 Herman Creten het dirigeren terug op zich neemt.
In september 1998 start Kris Claessens als dirigent van Con Amore. Zo kan Con Amore in mei ’99 deelnemen aan het jubileumconcert van de C-koren ter gelegenheid van hun 30-jarig bestaan.

In januari 2000 fuseert Con Amore met het gemengd koor Cantemus omdat Werner Truyens, dirigent van Cantemus, deze taak niet langer kan behartigen. De naam Con Amore blijft behouden gezien het één van de stichtende koren van de ‘C-koren familie’ is.

In november 2000 behaalt dit nieuwe Con Amore een eerste succes door in Nederlands Weert 2 prijzen weg te kapen op een 'Con Amore-koren korenfestival'.
Verdere successen zijn o.a. een geslaagde deelname aan het provinciaal zangtornooi, en een mooie uitvoering van het Magnificat van Durante samen met Cantilene.

In december 2005 wordt het dirigeerstokje nog eens doorgegeven aan Jean Strauven en vanaf augustus 2008 staat Con Amore terug onder de leiding van zijn stichter, Jef Cleymans. In juni 2011  realiseerden we samen met de Lambertijntjes 'Beestenboel'.

In april 2012 vraagt Jef Cleymans aan Veerle Claessens, die ondertussen naar de C-koren teruggekeerd is, of zij de leiding zou willen overnemen. Veerle neemt deze taak met veel plezier en enthousiasme ter harte.

image 2018 07 29  Het ledenaantal is licht groeiend. Vele oud-leden van de C-koren vinden hun weg terug. Sinds 2012 namen we succesvol deel aan het provinciaal tornooi. In 2013 en 2016 organiseerden we dessertenconcerten voor een goed doel. Met de andere C-koren zongen we kerst- en kapelconcerten en uiteraard in februari 2019 het jubileumconcert in de Singel bij  50 jaar C-koren. Ook in het buitenland waren we actief: Andernach (2013), Boedapest en Sopron(2014), Middelburg Volkoren (2018), Wenen en Traun (2018).

In juni 2020 heeft Veerle Claessens om persoonlijke redenen de leiding van het koor losgelaten. 
In volle coronacrisis heeft Con Amore een nieuwe dirigent gekregen namelijk Vera Beck, al jaren lid van Cantando.
En eind 2021 wil Bernadette Simkens onze begeleider worden.

 

Op 12 juni 2022 namen we deel aan een koor-happening 'goed geSTEMd' te Wommelgem.

Con Amore1

 

 

 

 

 

Login Form